• 6 Серпня, 2021

Юлія Тимошенко підписала зобов’язання перед органами місцевого самоврядування

Підписання відбулося у Білій Церкві під час конференції з питань місцевого самоврядування.

Лідер БЮТ підкреслила, що хоче зробити це зобов’язання документом, навколо якого будуть зосереджені всі експертні сили місцевого самоврядування.


Юлія Тимошенко наголосила на наданні представникам державної влади функцій, які схожі на функції префектур. «Це французька модель облаштування влади, яка звужує і не дублює роботу державних структур, а також не руйнує роботу структур місцевого самоврядування», – сказала вона.


За словами Тимошенко, БЮТ вважає за необхідне припинити встановлення тарифів органами місцевої влади на свій розсуд не маючи єдиної методології та розрахунків.


Лідер БЮТ також наголосила, що порядок встановлення місцевих тарифів мусить бути переданий якнайшвидше на загальнонаціональний рівень в Національну комісію регулювання електроенергетики.


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЛОКУ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО ПЕРЕД ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


З метою розвитку системи місцевого самоврядування, забезпечення прозорості та гласності в процесі підготовки законодавчих актів в галузі місцевого самоврядування, враховуючи важливість широкої співпраці та взаємодії муніципальної спільноти із структурами державної влади та громадянського суспільства для зміцнення місцевого самоврядування як основи демократичного ладу; дбаючи про забезпечення прав та інтересів місцевих громад, створення цілісної та ефективної стратегії розвитку місцевого самоврядування, Політична сила Блок Юлії Тимошенко бере на себе такі зобов\’язання:


– провести Всеукраїнський референдум з визначення концепції нової Конституції України;


– чітко розподілити функції та повноваження органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;


– обмежити повноваження місцевих державних адміністрацій виключно контрольно-наглядовими функціями.


– надати всім органам місцевого самоврядування права формувати власні виконавчі органи


– посилити роль місцевих референдумів для вирішення питань місцевого значення.


– надати право об’єднанням органів місцевого самоврядування впливати на законодавчий процес в питаннях, що стосуються місцевого самоврядування;


– гарантувати дотримання прав місцевого самоврядування можливістю звернення до Конституційного суду всеукраїнським об’єднанням органів місцевого самоврядування;


– виробити чітку та прозору трансфертну політику, орієнтовану на забезпечення органами самоврядування виконання делегованих державою повноважень на рівні соціальних стандартів;


– зміцнити матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування, в першу чергу, за рахунок розширення бази оподаткування землі, виходячи з ринкової вартості землі та середньоєвропейських ставок, упорядкування місцевих податків і зборів;


– встановити, що продаж та передача в оренду земель не сільськогосподарського призначення та комунальної власності проводиться виключно через аукціони.


– створити умови для стимулювання нарощення фінансових ресурсів місцевого самоврядування, розширити можливості управління фінансовими ресурсами, зокрема, позичковими;


– удосконалити бюджетний процес, забезпечити рівномірність, гарантованість та своєчасність надходжень трансфертів, зменшити залежність місцевих бюджетів від рішень центральних органів влади;


– удосконалити систему та процедуру управління бюджетами, чітко регламентувати повноваження та відповідальність всіх учасників бюджетного процесу – розпорядників коштів, фінансових, контролюючих, податкових органів та казначейства;


– забезпечити відкриту державну політику в сфері інвестиційного розвитку соціальної інфраструктури;


– перейти на багаторічне планування місцевих бюджетів, в першу чергу, в частині бюджету розвитку;


– привести тендерне законодавство в конституційні рамки, очистити тендерні процедури від паразитування комерційних структур;


– вивести на прямі бюджетні відносини з Міністерством фінансів міста та селища міського типу.


– максимально наблизити надання послуг до споживачів на основі розподілу повноважень між різними рівнями публічної влади за принципом субсидіарності;


– визнати територіальну громаду як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і повноважень;


– визнати повсюдність місцевого самоврядування та чітко розмежувати територію громад;


– проводити консультації з громадськістю щодо назв населених пунктів та визначення їх адміністративного статусу;


– удосконалити тарифну політику держави, корелювати її з тарифами на комунальні послуги, що встановлюються місцевими радами;


– запровадити фінансовий механізм стимулювання економії енергоресурсів;


– запровадити інвестиційно-орієнтовану систему організації управління житлово-комунальним господарством;


– створити умови для проведення гармонійної політики урбанізму, орієнтованої на створення сприятливого середовища для життя мешканців сіл, селищ, міст, за основу прийняття рішень щодо будівництва в містах взяти вимоги генеральних планів та поквартальних правил забудови.


– створити повноцінні адміністративні суди.

Попередня

Героїня Помаранчевої революції: повернення до влади

Наступна

Чи будуть фальсифікації результатів виборів 30 вересня до Верховної Ради України?