• 26 Жовтня, 2021

Працівники поштового зв’язку України висловили свою підтримку Прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко

РЕЗОЛЮЦІЯ ІІІ Всеукраїнського форуму працівників поштового зв’язку

Всесвітній поштовий зв’язок є одним із найважливіших елементів інфраструктури суспільства, який перебуває у складній фазі своєї діяльності та переживає істотні перетворення.


Стрімкий розвиток сучасних засобів комунікацій значно скорочує обсяги фізичної пошти. Тенденції, що спостерігаються на світовому ринку комунікаційних послуг, свідчать про зростання темпів глобалізації та інтеграції.


Світова криза змусила по-іншому поглянути на існуючий стан ринку послуг поштового зв’язку в Україні та місце національного оператора в ньому.


Поштовий сектор економіки володіє особливим потенціалом для подолання кризових явищ завдяки соціальної спрямованості послуг . Тому першочерговим завданням стало забезпечення рівнодоступності всіх громадян країни до послуг поштового зв’язку на базі нових технологій.


За таких непростих умов працівники поштового зв’язку України зібралися на свій черговий форум, щоб обговорити стан розвитку підгалузі поштового зв’язку, окреслити шляхи вирішення нагальних проблем і затвердити стратегію його подальшої діяльності.


Спираючись на багатовікові традиції поштового зв’язку України;


констатуючи, що поштовий зв’язок в Україні є невід’ємною та важливою частиною інфраструктури суспільства;


усвідомлюючи, що процеси  реформування економічних відносин у державі суттєво впливають на стан розвитку підгалузі поштового зв’язку;


дбаючи  про забезпечення конституційних прав і свобод споживачів послуг поштового зв’язку;


керуючись Найробійською поштовою стратегією на 2009 – 2012 рр.;


виконуючи Державну цільову економічну програму розвитку поштового зв’язку на 2009 – 2013 рр. та антикризові заходи УДППЗ “Укрпошта”;


підтримуючи курс Уряду України на реформування;


вважаючи, що Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко має стати лідером стабілізаційних процесів в економіці країни та провідником змін на побудову громадянського суспільства;


висловлюючи підтримку Прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко в наполегливій діяльності, спрямованій на розвиток національного оператора поштового зв’язку ІІІ Всеукраїнський форум працівників поштового зв’язку ПОСТАНОВЛЯЄ:


1.          Визначити інтеграцію в європейську і світову системи зв’язку пріоритетним напрямом діяльності національного оператора поштового зв’язку УДППЗ “Укрпошта”.


2.          Пропагувати соціально-економічні переваги надійності універсальної поштової послуги в Україні.


3.          Сприяти росту об’єму поштового ринку  та обсягів поштових послуг.


4.          Підвищувати якість послуг та ефективність поштової мережі.


5.          Підвищувати цілісність, надійність та безпеку поштових послуг.


6.          Провести черговий Всеукраїнський форум працівників поштового зв’язку в 2013 р.


Працівники поштового зв’язку розглядають ухвалену резолюцію як програму дій на період до 2013 року.


 


Ухвалено на ІІІ Всеукраїнському форумі працівників поштового зв’язку.


 


м. Київ                                                                                9 жовтня 2009 р.

Попередня

Відкрите звернення учасників ІІІ Всеукраїнського форуму працівників поштового зв’язку до громадськості та влади України

Наступна

Нагородили кращих партійців краю