[an error occurred while processing the directive]

Ініціативу народного депутата Василя Деревляного щодо посилення вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції підтримала більшість у Парламенті

На пленарному засіданні сесії Верховної ради України сьогодні, 2 червня 278 голосами «за» прийнято у першому читанні Закон України про внесення змін до статті 17 Закону України “Про міліцію”.

Автором законопроекту є народний депутат України Деревляний Василь Тимофійович.

До вашої уваги стенограма виступу Василя Деревляного у Верховній Раді України з приводу, ним ініційованого, Закон України про внесення змін до статті 17 Закону України “Про міліцію”:

«Шановні колеги!

Проект Закону підготовлено з метою визначення кола осіб, які мають право служити в міліції, через закріплення відповідних вимог до претендентів на службу.

Зрозуміло, що особи, які приймаються на службу до міліції, повинні відповідати ряду вимог – щодо віку, освітнього рівня, певних особистих, ділових і моральних якостей, стану здоров’я.

Вважаю за необхідне внести до  статті 17 Закону України “Про міліцію” запропоновані мною зміни з наступних підстав.

У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, окрім вимог встановлених в ст.17 Закону, передбачено, що на службу в органи внутрішніх справ приймаються особи, які досягли 18-річного віку, а призовники не підлягають прийому на службу в органи внутрішніх справ, за винятком випадків, передбачених законодавством. У даному випадку підзаконний акт встановлює додаткові вимоги, які не передбачені Законом. Через те, ці вимоги потребують законодавчого закріплення.

Важливим принципом організації ефективної роботи міліції є стабільність кадрового корпусу. Однак, з отриманої інформації мені відомо, що на сьогоднішній день проблема кадрового забезпечення міліції стоїть дуже гостро.

Як свідчить статистика, більшість працівників міліції служать у міліції незначний проміжок часу (1-2 роки). Вказані факти мають місце через багато чинників. Тому необхідно доповнити Закон України “Про міліцію” нормою, яка зобов’язує саме випускників вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які здобули освіту за кошти державного бюджету, відпрацювати у підрозділах міліції за направленням.

Працівники міліції мають особисто суворо додержуватися вимог Закону. Через те, вважаю, що необхідно розширити коло осіб, які не можуть бути прийняті на службу до міліції у зв’язку із вчиненням ними у минулому злочину. Тому у новій редакції передбачено, що особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, не можуть бути працівниками міліції.

Окрім того, законопроектом встановлюється про прийняття до підрозділів міліції громадян, які звільнені із строкової військової служби або військовозобов’язані, що перебувають у запасі Збройних Сил України, про повну загальну середню освіту, як мінімальний освітній рівень, та про володіння державною мовою.

Дякую. Прошу  підтримати законопроект»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення змін до статті 17 Закону України “Про міліцію” (щодо вимог до осіб, які приймаються на службу до міліції)

Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін

Закон України “Про міліцію”

 

Стаття 17. Прийняття на службу до міліції

 

На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров\’я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше засуджувались за вчинення злочину.

 

Закон України “Про міліцію”

 

Стаття 17. Прийняття на службу до міліції

 

На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, звільнені із строкової військової служби або військовозобов\’язані, які перебувають у запасі Збройних Сил України, мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров\’я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк тривалістю до одного року.

Призовники не підлягають прийому на службу до міліції, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускники вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які здобули освіту за кошти державного бюджету, направляються до підрозділів міліції та зобов\’язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, крім виправданих судом.

 

 

Народний депутат України                                                                                                                   В.Деревляний

(посв. № 212)

 

 

[an error occurred while processing the directive]