• 23 Жовтня, 2021

Підсумки проведеної роботи контрольно-ревізійним управлінням за 2008 рік

Протягом 2008 року Головним контрольно-ревізійним управлінням України проведено масштабний захід «антикорупційного аудиту», в результаті якого встановлено фінансових порушень на суму понад 40 млрд. грн., у тому числі таких, які спричинили втрати державних ресурсів на суму майже 14 млрд. гривень.

Окрім цього, 2008-й рік можна охарактеризувати роком контролю за державними закупівлями. Від початку року виявлено 2,3 тис. порушень у сфері державних закупівель на суму більше 4 млрд. гривень. Найбільше порушень у частині закупівель за державні кошти встановлено на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у сфері управління Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінтрансзв’язку, Мінприроди, Мінпромполітики.


Серед масштабних контрольних заходів чільне місце посідають ревізії фінансово-господарської діяльності управлінь агропромислового розвитку обласних та районних держадміністрацій за 2005-2007, результати яких засвідчили порушення чинного законодавства у різних суб’єктів господарювання на загальну суму понад 66 млн. грн., із них порушення, що призвели до втрат державних коштів,  – 54 млн. гривень.


Загалом за допущені порушення фінансово-бюджетного законодавства протягом 2008 року майже 30 тисяч посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. За матеріалами понад 6 тисяч контрольних заходів, переданих до правоохоронних органів, упродовж звітного періоду порушено 800 кримінальних справ. Органами ДКРС забезпечено відшкодування та поновлення втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави на суму близько 1 млрд. гривень.


З метою удосконалення механізму здійснення державного фінансового контролю, а саме: уточнення завдань, функцій та прав органів ДКРС, виходячи з пріоритетів розвитку державної контрольно-ревізійної служби;  уточнення переліку підконтрольних органам ДКРС установ; удосконалення процедури проведення контрольних заходів органами ДКРС та реалізації матеріалів за їх результатами; надання органам ДКРС можливості отримання від органів статистики інформації, необхідної для проведення державного фінансового контролю; запровадження процедури участі посадових осіб ГоловКРУ у складі наглядових рад господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, Головним контрольно-ревізійним управлінням України розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” та деяких інших законодавчих актів України”.  


22 жовтня 2008 року схвалено нову редакцію Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та План заходів з реалізації її положень.          Новою редакцією Концепції уточнено відповідно до європейських стандартів і сучасного вітчизняного законодавства понятійну базу та визначено стратегічні напрями і основні завдання розвитку державного внутрішнього фінансового контролю.


Протягом 2008 року контрольно-ревізійним управлінням в Тернопільській області проведено 458 ревізій на 431 підприємстві, установі і організації усіх форм власності.


Порушення фінансової дисципліни встановлені у 385 підприємствах, установах і організаціях, або в 89,3% від загальної кількості перевірених об’єктів контролю.


Ревізіями охоплено майже 4 млрд. грн. державних та комунальних ресурсів.


В структурі виявлених протягом 2008 року фінансових порушень найбільшу питому вагу займають порушення, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 84%. Порушення, що призвели до незаконних, нецільових витрат та недостач ресурсів – 10%, недоотримання фінансових ресурсів – 1,7%, втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок неефективних управлінських дій – 4,3%.


Проведеними контрольними заходами на 343 об’єктах контролю виявлено незаконних, нецільових витрат державних ресурсів та недостач грошових коштів і майна на загальну суму 9,8 млн. гривень.


Факти недоотримання фінансових ресурсів встановлено на 243 об’єктах контролю  на суму 1,7 млн. гривень.


Втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущені внаслідок неефективних управлінських дій виявлено на загальну суму 4,3 млн. гривень.       Фінансові порушення, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів виявлені на 220 об’єктах контролю на загальну суму 82,8 млн. гривень.


Вагоме місце в роботі контрольно-ревізійного управління займають контрольні заходами щодо законного використання державних ресурсів, спрямованих на подолання наслідків повені, в результаті яких попереджено фінансових порушень на 10,5 млн. гривень.


            За результатами проведених аудиторських досліджень та участі в аудиторських дослідженнях надано 130 пропозицій, з яких враховано 73, прийнято 14 управлінських рішень.


Тернопільською ОДА за проектами КРУ в Тернопільській області в 2008 році прийнято 1 розпорядження та 4 доручення, районними державними адміністраціями за поданням районних КРВ прийнято 25 розпоряджень.


Протягом звітного періоду Управлінням забезпечено відшкодування і поновлення незаконних, нецільових витрат та недостач  на суму майже 6 млн. гривень.


До бюджетів, бюджетних установ і організацій та підприємств додатково надійшло доходів на суму 1,5 млн. гривень.


Результати ревізій, якими встановлено найбільш масштабні суми фінансових порушень в основних сферах функціонування суспільства, охоплених контролем, наведені в додатку.


 


Результати ревізій, по яких встановлено найбільш масштабні суми порушень фінансової дисципліни


І. Порушення в сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення:


 Більче-Золотецька дільнична лікарня реабілітації  – загальна сума фінансових порушень 3120,7 тис. грн., з них порушень, що призвели до збитків – на 143,3 тис. грн.: без підтверджуючих документів списано готівку по касі  на загальну суму 57,2 тис. грн.; нестача готівки в касі лікарні  від наданих платних послуг – 25,4 тис. грн.; заниження вартості основних засобів та товарно-матеріальних  цінностей на суму 2794,9 тис. грн.; без проведення тендерних процедур у 2006 році лікарнею здійснено закупівлю продуктів нафтопереробки на суму 43,9 тис. гривень.


 Комунальний центр швидкої медичної допомоги – загальна сума фінансових порушень 1979,7 тис. грн.: з них порушень, що призвели до збитків – 31,9 тис. грн. (зайве проведення індексації заробітної плати призвело до переплати медичним закладом 10,1 тис. грн.; оплата комунальних послуг, видатків на охорону приміщення та утилізацію сміття орендарів за рахунок лікарняного закладу в сумі 11,6 тис. грн.; недоотримано установою орендної плати в сумі 1,4 тис. грн) та інших порушень, які не призвели до збитків, на суму 1911,7 тис.грн. (не проведено індексацію балансової вартості основних засобів на суму 432,5 тис. грн., не проведено дооцінку основних засобів на суму проведеного капітального ремонту та реконструкції – 1460,0 тис. грн., не оприбутковано по обліку проектно – кошторисну документацію на 19,2 тис. гривень).


ІІ. Порушення в сфері агропромислового комплексу:


 Головне управління агропромислового розвитку Тернопільської ОДА – загальна сума порушень фінансової дисципліни 1446,6 тис. грн., з них: незаконна виплата дотацій 16 сільськогосподарським підприємствам області – 1332,1 тис. грн. (прострочена заборгованість перед бюджетом та ПФУ); фінансові порушення виявлено по апарату управління – 40,16 тис. грн. (зайво сплачено до Пенсійного фонду із заробітної плати працюючих інвалідів управління – 17,5 тис. грн., зайво витрачено пального на автотранспорті управління – 1 тис. грн., зайво виплачено відрядних працівникам управління – 1,6 тис. грн., інші порушення, що не призвели до втрат активів – 20 тис. гривень).


Системи Державного комітету ветеринарної медицини – загальна сума порушень фінансової дисципліни 599,57 тис. грн., з них порушень, що призвели до втрат на суму 372,53 тис. грн. і інших порушень на 227,04 тис. гривень.


 ДП „Хоростківський спиртовий завод” – загальна сума фінансових порушень 280,2 тис. грн., зокрема: безпідставне списання підприємством дебіторської заборгованості призвело до заниження фінансових результатів підприємства на суму 101,2 тис. грн.; нецільове використання коштів в сумі 10,7 тис. грн. до Державного бюджету недопоступило відрахувань  частки прибутку на суму 17,2 тис. грн.; недоотримано фінансових ресурсів на загальну суму 10,0 тис. гривень.


ІІІ. Порушення в сфері державної та комунальної власності:


ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» – загальна сума порушення фінансової дисципліни 2214,2 тис. грн., зокрема: без проведення тендерних процедур закуплено товари на суму 2 018,9 тис. грн.; безоплатна передача майна та перерахування коштів у вигляді спонсорської, благодійної матеріальної допомоги установам та організаціям, що не передбачено фінансовими планами – 70,6 тис. гривень.


 Тернопільське обласне комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільтеплокомуненерго» – загальна сума фінансових порушень 1067,37 тис. грн., зокрема: недоотримано фінансових ресурсів підприємством в сумі 57,66 тис. грн.; проведені з порушенням чинного законодавства операції з ресурсами призвели до їх втрат на суму 62,84 тис. гривень.


ІV. Порушення в сфері влади і оборони:


 Теребовлянська міська рада – загальна сума фінансових порушень 734,131 тис. грн., зокрема: завищення вартості будівельних робіт по реконструкції будинків – 152,867 тис. грн.; не проведення індексації основних засобів в сумі 537,073 тис. грн.; взято зобов’язань зверх кошторисних призначень в 2007 році на суму 31,37 тис. гривень.


 Кременецька міська рада – загальна сума фінансових порушень         99 тис. грн., зокрема: недоотримано доходів фізичними особами – 4,1 тис. грн.;  сплата внесків до державних цільових фондів за завищеною базою сплати збору – 3,7 тис. грн.; занижено дебіторську заборгованість по розрахунках з юридичною особою  – 83,4 тис. гривень.


V. Порушення в сфері освіти і культури:


Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя – загальна сума фінансових порушень 91,2 тис. грн., зокрема: незаконних витрат бюджетних коштів – 43,5 тис. грн., недоотриманих фінансових ресурсів – 16,2 тис. грн., фінансових порушень, що не призвели до втрат – 31,5 тис. гривень.


Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – загальна сума фінансових порушень 106,8 тис. грн., зокрема: незаконних витрат коштів 13,3 тис. грн., недоотримання доходів 45,8 тис. грн., інших порушень фінансової дисципліни  47,7 тис. гривень.


 


Керівник депутатської фракції «Батьківщина» у Тернопільській обласній раді, начальник КРУ Тернопільської області Ігор Романків

Попередня

Виступ Юлії Тимошенко

Наступна

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України вручили Володимиру Бугайському