• 26 Січня, 2022

Бюджет України на 2010 рік

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2010 РІК

Під час формування показників проекту бюджету на 2010 рік використовувався сценарій прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, на основі якого розраховувалися основні прогнозні макропоказники, зокрема:


 
№ п/п


Показник


2010 рік


1.


Номінальний ВВП (млрд. гривень)


 


1178,6


2.


ВВП реальний, темп зростання, відсотків


 


103,7


3.


Індекс споживчих цін (відсотки)


 


 


 


грудень до грудня попереднього року


 


109,7


4.


Витрати на оплату праці (млрд. гривень)


 


331


5.


Прибуток прибуткових підприємств


(млрд. гривень)


 


252,2


6.


Баланс товарів та послуг (платіжний баланс) (млн. доларів США)


 


1836


 


Експорт товарів і послуг (млн. доларів США)


 


65079


 


у відсотках до попереднього року


 


109,5


 


Імпорт товарів і послуг (млн. доларів США)


 


63243


 


у відсотках до попереднього року


106,3


 


Виважена економічна політика Уряду, спрямована на підтримку основних секторів економіки, активізацію процесів модернізації національного виробництва та стимулювання внутрішнього інвестиційного попиту разом із підтримкою споживчого попиту населення за рахунок підтримки на високому рівні соціальних стандартів сприятиме відновленню тенденцій економічного зростання у 2010 році та їх закріпленню в середньостроковій перспективі.


 


 


ДОХОДИ БЮДЖЕТУ


Прогноз доходів проекту бюджету на 2010 рік з урахуванням прогнозу макропоказників та виходячи з підсумків виконання бюджету за 2008 рік і у поточному році, становить по зведеному бюджету 359,4 млрд. грн. (30,5 відсотка ВВП), у тому числі по загальному фонду – 278 млрд. грн. (23,6 відсотка ВВП).


 


                                                                                                      млрд. грн.
Бюджет


Загальний фонд


Спеціальний фонд


Разом


Зведений бюджет


278,0


81,4


359,4


державний бюджет


212,5


65,8


278,3


місцевий бюджет


65,5


15,6


81,1


 


При формуванні проекту бюджету на 2010 рік вперше передбачено децентралізацію частини загальнодержавних податкових надходжень на загальну суму 3,04 млрд. грн., що спрямовані на посилення фінансової бази місцевих бюджетів.


При прогнозуванні надходжень податку на прибуток підприємств на 2010 рік розрахунок здійснювався на підставі фактичної сплати податку у 2008 – 2009 роках та з урахуванням поступового відновлення фінансового стану галузей економіки, позитивної динаміки внутрішнього виробництва, послаблення депресивного впливу світової фінансової кризи на економіку країни. Також враховано вплив на формування доходної частини бюджету прийнятих законодавчих змін протягом 2009 року, зокрема щодо заборони грального бізнесу.


Прогнозування надходжень у 2010 році податку на додану вартість здійснено з урахуванням очікуваного послаблення негативного впливу світової фінансової кризи на економіку країни та запровадження комплексних заходів урядової політики направленої на стабілізацію банківської системи, вдосконалення тарифної політики та підтримання реального сектору економіки.


 


 


 


 


ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ


На 2010 рік передбачається визначити дефіцит державного бюджету в обсязі 46,7 млрд. грн., або 3,97 відсотка ВВП, в тому числі по загальному фонду 24,8 млрд. грн., або 2,1 відсотка ВВП.


При цьому, 50 млрд. гривень за рахунок запозичень планується спрямувати на капіталізацію банків та 9,7 млрд. гривень – на формування Стабілізаційного фонду.


У проекті державного бюджету передбачено надання державних гарантій на загальну суму 45 млрд. гривень, в тому числі за зобов’язаннями:


Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов’язаннями з оплати введених інвесторами у дію об’єктів та за договорами концесії);


з виконання заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;


підприємств космічної галузі для реалізації програм та інвестиційних проектів;


державних вугле- і торфодобувних та шахтовуглебудівельних підприємств за кредитами, отриманими на реалізацію інвестиційних проектів з будівництва, технічного переоснащення та капітального ремонту гірничошахтного обладнання;


підприємств авіабудування для модернізації технологічно-виробничої бази і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;


Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;


Державної іпотечної установи.


ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ


Виходячи із ресурсів проекту бюджету на 2010 рік, загальний обсяг видатків та надання кредитів проекту бюджету на наступний рік прогнозується у таких сумах:


                                                                                                     млрд. грн.
Бюджет


Загальний фонд


Спеціальний фонд


Разом


Зведений бюджет


302,4


107,3


409,7


державний бюджет


244,3


91,7


336,,0


місцевий бюджет


144,2


19,3


163,5


 


У проекті бюджету на 2010 рік передбачено вирішення низки питань соціального характеру для чого додаткові ресурси бюджету (проти показників 2009 року) спрямовуються у першу чергу на:


запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ із збереженням міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці зазначених працівників  та підвищення з 1 січня 2010 року  розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та встановлення його з 1 грудня 2010 року на рівні мінімальної заробітної плати – 13,1 млрд. грн.;


заходи, пов’язані із збільшенням прожиткового мінімуму у 2010 році, а саме збільшення допомоги сім’ям з дітьми, пенсій – 9 млрд. грн.;


індексація розмірів стипендій для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів – 1,3 млрд. грн.;


підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців та  осіб рядового і начальницького складу – 2,3 млрд. грн.;


виплату щорічної допомоги для інвалідів війни до Дня Перемоги – 0,8 млрд. грн.;


виплату винагород жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»  – 0,2 млрд. грн.


Крім того у проекті державного бюджету враховані кошти на запровадження у 2010 році нових ініціатив Уряду, зокрема на:


допомогу малозабезпеченим пенсіонерам на придбання лікарських засобів – 3 млрд. грн.;


доплати за вислугу років медичним працівникам (від 10 до 30 % посадового окладу) – 2,7 млрд. грн.;


доплати вчителям (в розмірі 15 % до посадового окладу) з метою підняття престижності педагогічної праці – 2 млрд. грн.;


виплату працівникам клубних закладів допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 150 млн. гривень.


Також у проекті бюджету враховано додаткові кошти на:


збільшення типових штатів апаратів сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад та їх виконавчих комітетів близько на 15 тис. одиниць – 0,7 млрд. грн.;


збільшення видатків на комунальні послуги та енергоносії на 15 відсотків – 1,6 млрд. гривень.


У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» передбачається, що у 2010 році мінімальна заробітна плата у місячному розмірі буде встановлена виходячи з розміру мінімальної заробітної плати у грудні 2009 року та прогнозного індексу споживчих цін 2010 року на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме з 1 січня  681 гривня, з 1 квітня  696 гривень, з 1 липня – 700 гривень, з 1 жовтня – 719 гривень, з 1 грудня – 7778 гривні.


У обсязі видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери враховано кошти на підвищення з 1 січня 2010 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери, виходячи з підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та встановлення  його з 1 грудня 2010 року на рівні мінімальної заробітної плати.


Загалом обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери у проекті бюджету на 2010 рік становить 112,7 млрд. грн., що більше порівняно з обсягом видатків, врахованих в Державному бюджеті України на 2009 рік, на 17,5 млрд. грн., або на 18,4 відсотка.


Одним з пріоритетних завдань державної політики є забезпечення достойного рівня життя громадян, які протягом свого трудового життя сплачували пенсійні внески. Загальний обсяг трансфертів Державного бюджету України на пенсійне забезпечення на 2010 рік збільшено в порівнянні з 2009 роком на 7,3 млрд. грн. або на 15 відсотків і становить 56,2 млрд. гривень.


З урахуванням зазначеного, у 2010 році буде забезпечено необхідний обсяг фінансових ресурсів на пенсійне забезпечення громадян, що надасть можливість:


здійснювати пенсійні виплати відповідно до чинного законодавства вчасно та в повному обсязі;


збільшити розміри мінімальних пенсійних виплат проти розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;


забезпечити заходи по пенсійному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету окремих категорій громадян (осіб, які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або інвалідом тощо);


надати допомогу (дотацію) малозабезпеченим пенсіонерам на придбання лікарських засобів.


У проекті Державного бюджету України на 2010 рік обсяг бюджетних видатків для Міністерства оборони збільшено проти поточного року на 1,4 млрд. грн. і передбачено у сумі 13 млрд. грн. (загальний фонд – 8,3 млрд. грн., спеціальний фонд – 4,7 млрд. гривень). При цьому на розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил за рахунок програмних видатків буде спрямовано 747,7 млн. гривень.


У проекті бюджету на 2010 рік в галузі освіти, передбачено вирішення ряду питань соціального характеру, зокрема:


передбачено видатки в розмірі 2 млрд. грн. для виплати встановленої надбавки в розмірі 15 відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати) метою підняття престижності педагогічної роботи з 1 січня 2010 року вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам та майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;


збільшено видатки на стипендію у зв’язку з її індексацією в розмірі 1,2 млрд. гривень (так у 2010 році мінімальний розмір стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів складатиме 200 гривень на місяць, для студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації – 400 гривень на місяць, для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівня акредитації – 530 гривень на місяць, а мінімальний розмір стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складатиме 550 гривень на місяць, для студентів вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1160 гривень на місяць);


збільшено видатки для виплати стипендій аспірантам, ординаторам, докторантам, слухачам навчальних закладів та наукових установ в сумі 27,2 млн. гривень;


враховано видатки в сумі 20,1 млн. грн. на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2010 році виповниться 18 років.


У 2010 році на підготовку кадрів для місцевих бюджетів передбачено 3,7 млрд. гривень.


З метою розвитку дошкільної освіти в селах, селищах та містах районного значення у видатках місцевих бюджетів вперше враховано цільові видатки в обсязі 321,6 млн. гривень.


Також у міжбюджетних трансфертах вперше враховані видатки на позашкільну освіту в сумі 1,5 млрд. гривень.


З метою вирішення найважливіших соціальних питань в галузі культури передбачено збільшення обсягів видатків по державному та місцевих бюджетах на 2010 рік, зокрема на:


реалізацію норми підпункту 2 пункту 13 розділу I Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 21.05.2009 № 1388 – VI в частині виплати працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 239 млн. грн.;


виплату працівникам клубних закладів допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань – 150,0 млн. гривень.


Крім того, передбачено на 2010 рік додаткові видатки для:


забезпечення діяльності зоопарків у зв’язку із внесеними змінами до статті 89 Бюджетного кодексу України щодо включення коштів, призначених для фінансування зоопарків, до видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 81,5 млн. грн.;


забезпечення функціонування бібліотек та клубних закладів, які розташовані у селах, селищах, містах районного значення, фінансування яких здійснюється з районного бюджету, бюджету міста районного значення, бюджету селища та села – 300,0 млн. гривень.


У проекті Державного бюджету України на 2010 рік для забезпечення надання населенню медичної допомоги в закладах охорони здоров’я загальнодержавного значення та реалізації загальнодержавних і державних цільових програм з питань охорони здоров’я передбачено 7,3 млрд. грн., що на 14,5 відсотка більше обсягу видатків на цю мету у державному бюджеті на 2009 рік.


Особливістю проектних показників державного бюджету на 2010 рік є запровадження надбавки за вислугу років медичним працівникам в розмірах від 10 до 30 відсотків до посадового окладу в залежності від стажу роботи. На забезпечення цих видатків по зведеному бюджету додатково спрямовано 2,7 млрд. гривень.


У проекті державного бюджету на 2010 рік передбачено збільшити проти поточного року майже в 7 разів видатки на виплату одноразової винагороди, жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», обсяг яких визначено в сумі 236,2 млн. грн., за рахунок яких буде відзначено більше ніж 34,8 тисяч багатодітних жінок, що перевищує показники 2009 року в 6,7 рази. Розмір зазначеної виплати становитиме 6.810 гривень (десятикратний розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року).


У проекті бюджету на 2010 рік обсяги підтримки вугільній галузі із державного бюджету плануються в сумі 21,6 млрд. грн., що на 6,4 млрд. грн. більше у порівнянні з поточним роком.


Пряма підтримка вугільної галузі з державного бюджету в обсязі 12,6 млрд. грн., буде спрямовуватися за такими напрямками:


часткове покриття витрат із собівартості продукції (зокрема на оплату праці та сплату обов’язкових зборів і платежів, пов’язаних з її виплатою) – 5,4 млрд. грн.;


будівництво та техпереоснащення вугле- і торфодобувних підприємств – 1,1 млрд. грн.;


гірничорятувальні заходи – 0,3 млн. грн.;


пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей – 4,2 млрд. грн.;


інші напрями – 0,6 млрд. гривень.


У 2010 році на подальший розвиток ракетно-космічної галузі та виконання заходів з управління та випробування космічних засобів передбачено 381,7 млн. гривень.


Таким чином, загальний обсяг державної підтримки ракетно-космічної галузі у 2010 році становитиме 501,7 млн. гривень, що на 191,8 млн. грн. перевищує обсяг такої підтримки 2009 року.


Як і в поточному році у проекті бюджету на 2010 рік передбачається створення Стабілізаційного фонду в розмірі 26,8 млрд. гривень.


 


МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ


Передбачено збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів за рахунок:


1) передачі доходів державного бюджету до місцевих бюджетів, зокрема:


плати за ліцензії та сертифікати, державну реєстрацію (6 видів) – 351,6 млн. грн;


збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення – 705,3 млн. грн.;


плати за використання інших природних ресурсів – 1,3 млн.грн.;


плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення – 1,3 млн.грн.;


2) розширення джерел доходів на виконання власних повноважень шляхом:


зарахування у повному обсязі до бюджетів місцевого самоврядування плати за землю – 1994,4 млн. грн.,  збору з власників транспортних засобів та збору за забруднення навколишнього природного середовища – 360 млн. грн.;


перенесення з І кошика надходжень від адміністративних штрафів – 31,5 млн. грн. та плати за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, яку віднесено до складу місцевих податків і зборів  – 321,6 млн. грн.;


3) передачі місцевим бюджетам видатків, які здійснювалися з державного бюджету через головних розпорядників бюджетних коштів, зокрема на:


оздоровлення громадян – 353,0 млн. грн., компенсації сім’ям з дітьми та видатків на безплатне харчування дітей – 575,4 млн. грн., щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 814,5 млн. грн.;


професійно-технічну освіту – 2773,1 млн. грн.;


4) віднесення до видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, видатків на:


позашкільну освіту – 1475,5 млн. грн.;


місцеву пожежну охорону – 125,0 млн. грн.;


центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів та  центри професійної реабілітації інвалідів – 133,9 млн. грн.


центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки – 40,7 млн. грн.;


грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 84,2 млн. грн.;


забезпечення діяльності зоопарків – 81,5 млн. грн.;


5) зміцнення інвестиційної складової:


до бюджету розвитку зараховується 10% податку на прибуток підприємств, крім підприємств державної та комунальної власності (крім бюджету м. Києва)  – 1624,0 млн. грн., 15 % податку з доходів фізичних осіб (для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань) –      1754,0 млн. грн.;


перерахування до бюджету розвитку місцевих бюджетів (крім бюджету міста Києва) 50 відсотків надпланових доходів за переліком показників загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), крім податку на додану вартість;


передбачено видатки на соціально-економічний розвиток сіл, селищ та міст (у складі стабілізаційного фонду);


до витрат бюджету розвитку віднесено  капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам;


6) зарахування податку на прибуток за місцезнаходженням підприємства, філії (відокремленого підрозділу).


Реалізація запропонованих змін дала можливість збільшити фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 12,2 млрд. грн., в тому числі, бюджетів сіл, селищ, міст районного значення – на 8,6 млрд. грн.


Враховуючи викладене, основними принципами при формуванні бюджетних взаємовідносин між державою та місцевим самоврядуванням на 2010 рік стали:


забезпечення збалансованості бюджету, сформованого на основі реалістичного макроекономічного прогнозу та спрямованого на подолання кризових явищ;


оптимальність витрачання бюджетних коштів;


підвищення досягнутого рівня державних соціальних стандартів;


формування прогнозованої, раціональної податкової та митної політики, що сприятиме економічному зростанню, створенню єдиного правового поля діяльності суб’єкта господарювання.


Обсяг загального фонду місцевих бюджетів на 2010 рік визначено у розмірі 138781,1 млн. грн., що на 3155,8 млн. грн. (29,4%) більше проти 2009 року.


Доходи загального фонду (без трансфертів) становлять 65471,3 млн. грн., що на 4548,6  млн. грн. (7,5%) більше загального фонду доходів місцевих бюджетів 2009 року. В тому числі:


обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошика), становить 52 842,4 млн. грн., що складає 104,1 % до планових надходжень 2009 року та 111,4 % до розрахункових надходжень 2009 року приведених в умови нової редакції Бюджетного кодексу України, прийнятої Верховною Радою України 23 червня 2009 року;


обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2010 рік становить  12 628,9 млн. грн., що на 24,4 % більше планових надходжень 2009 року.  


Прогнозні показники обсягу видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, становлять 98505,6 млн. грн., що на 23121,4 млн. грн.  або 30,7 % більше, ніж у 2009 році.


Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із загального фонду державного бюджету до місцевих бюджетів встановлено у сумі 79711,6 млн. грн.


Вперше, у 2010 році не буде проводитися вилучення з тих місцевих бюджетів, які збалансовані з передачею коштів до державного бюджету (крім міста Києва), а це – 1928,2  млн. грн., що є додатковим фінансовим ресурсом, обсяг якого залишається у розпорядженні органів місцевого самоврядування для вирішення проблем громад.


Спеціальний фонд місцевих бюджетів на плановий бюджетний період передбачено у обсязі 19275,0 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 3691,9 млн. грн.


 

Попередня

Тернопільська молодіжна організація «Батьківщина молода» знову запрошує молодь на «Українські гульки»

Наступна

Оголошення